Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Βελτιωμένη Εκτύπωση Παραγγελίας Cs-Cart

Το Cs-Cart περιέχει ένα από τα καλύτερα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών με πάρα πολλές λειτουργίες για τη σωστή διαχείριση και την έγκαιρη ενημέρωση του εκάστοτε πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελιάς του.
Ένα σημείο όμως που πολλοί πελάτες μας ζήτησαν να βελτιώσουμε αποτελεί η εκτύπωση της ίδιας της Παραγγελίας που διαθέτει το Cs-Cart σε μορφή Html και η οποία ενσωματώνεται και στο email ενημέρωσης προς τον πελάτη κάθε φορά που αλλάζουμε κατάσταση στην παραγγελία.